Informace o nás

Tělocvičná jednota Sokol Žabčice vznikla již v roce 1923, poté byla zaevidována v registraci Ministerstva vnitra ČR v roce 1993 a bylo ji přiděleno IČO 44947933. Tělocvičná jednota byla zaevidována v centrální evidenci České obce sokolské dne 13. prosince 1991 a bylo ji přiděleno registrační číslo 37033338.
Hlavním posláním TJ Sokol Žabčice je organizovat a rozvíjet pravidelnou činnost tělovýchovných a sportovních aktivit pro zájemce a vytvářet podmínky pro jejich zajištění.
Nyní je v TJ Sokol Žabčice sdruženo několik oddílů. Číslo oddílového klubu je 603070. Fotbalový oddíl má nyní přihlášeny 4 družstva a to mužstvo mladší přípravky, starší přípravky, žáky a dospělí. Všechny družstva hrají okresní soutěže. Dále jsou v oddílu evidovány rekreační sporty a to cvičenci všech věkových kategorií a volejbal dospělí.
TJ Sokol Žabčice má v současnosti více než 110 členů.