obrázek bez popisu
obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

O nás

Tělocvičná jednota Sokol Žabčice momentálně nabízí sportovní a pohybové vyžití pro své členy (kterých je už více než 200) ve 3 oblastech – všestrannost, fotbal a tanec.

Základním je oddíl všestrannosti, kde mohou cvičit a sportovat cvičenci všech věkových kategorií. V sokolovně se schází maminky s dětmi téměř do narození v Sokolíčku, což je dopolední herna pro nejmenší děti, které ještě nechodí do mateřské školy. Na to navazují kurzy cvičení rodičů a dětí. Děti ve věku od 2 do 4 let jsou zde ještě doprovázeny rodiči nebo prarodiči, kteří cvičí společně s nimi. Pokud už děti zvládnou cvičit samostatně bez rodičů, tak je pro ně vhodné již cvičení předškolních dětí, které máme rozděleno na starší a mladší skupinu. S nástupem do školy se již děti začínají profilovat a specializovat na vybrané sporty a zaměřené pohybové aktivity. Proto je jim průprava z našeho všestrannostního cvičení tím nejlepším začátkem do dalších sportovních činností v pozdějším věku. Když pomineme děti, tak do všestrannosti také zařazujeme oddíl aerobiku, kde se ženy zaměřují na rozvoj své fyzické kondice při cvičení za hudebního doprovodu. A v neposlední řadě nabízí žabčický Sokol také zdravotní cvičení pro ženy a muže, kde se ti nejzkušenější cvičenci soustřeďují zejména na cviky proti bolestem zad, na pohyblivost kloubů a protažení svalů.

Další početnou částí Sokola v Žabčicích je taneční oddíl Move Around. Tanci se věnují děti od 5 let v nejmladší skupině Mini děti. První seznámení s rytmem, hudbou a tancem je z velké části vyplňováno hrou a zábavnými prvky výuky. Starší děti od 8 do 13 let již navštěvují skupinu Děti 1, kde i úplní začátečníci a rekreační tanečníci zvládnou natrénovat samostatnou taneční formaci, se kterou později vystupují na různých akcích. Další skupina Děti 2 se skládá ze stejně starých tanečníků, kteří jsou však již pokročilí a při tréninzích se více věnují taneční technice a během roku se účastní i regionálních i republikových soutěží. Nejstarší skupina Juniorek trénuje již dvakrát týdně a děvčata ve věku 13-18 let jsou již zkušené tanečnice s mnohými úspěchy na soutěžích a některé již také začínají vypomáhat jako lektorky v naší taneční skupině.

Poslední a zároveň nejstarší oddíl v Sokole Žabčice je fotbal. Ti nejmenší trénují v pidipřípavce, kde se fotbalisté ve věku od 3 let pod vedením Jiřího Schrömera seznamují s fotbalovým míčem, učí se kopat na bránu a také mají možnost si zatrénovat na velkém fotbalovém hřišti. Starší děti  odehrávají své první zápasy ve skupině mladší přípravka od 6 do 9 let a následně ve skupině starší přípravka pro fotbalisty od 9 do 11 let. Nejstarší děti ve věku od 11 do 14 let jsou angažovány v akademii Buď Fér pod vedením trenérů Tomáše Pachla a Romana Říhy. Starší mužstva vede znovu trenér Jiří Schrömer. V současné době má skupina A muži 18 aktivních hráčů, kteří se poctivě schází 2x týdně na tréninku. Poslední skupinou nejzkušenějších hráčů jsou staří páni s 12 hráči.