obrázek bez popisu
obrázek bez popisu
obrázek bez popisu

Pronájem hřiště

Podmínky a ceník pronájmu

Ceník pronájmu fotbalového hřiště s umělým povrchem

Při zrušení objednávky méně jak 24 hodin před objednaným terminem, tak je objednavatel povinen zaplatit poplatek 25 % z objednané ceny.

Tyto ceny platí od soboty do neděle:

1 zápas nebo trénink bez osvětlení (90 minut) - 1 800 Kč,

1 zápas nebo trénink s osvětlením (90 minut) - 2 300 Kč.

Tyto ceny platí jenom od pondělí do pátku:

1,5 hodiny bez osvětlení se sprchou celé hřiště - 1 500 Kč,

1,5 hodiny s osvětlením se sprchou celé hřiště - 1 800 Kč,

1,5 hodiny bez osvětlení bez sprchy celé hřiště - 1 200 Kč,

1,5 hodiny s osvětlením bez sprchy celé hřiště - 1 600 Kč,

1,5 hodiny bez osvětlení se sprchou 1/2 hřiště - 1 000 Kč,

1,5 hodiny s osvětlením se sprchou 1/2 hřiště - 1 200 Kč,

1,5 hodiny bez osvětlení bez sprchy 1/2 hřiště - 900 Kč,

1,5 hodiny s osvětlením bez sprchy 1/2 hřiště - 1 000 Kč.

Při objednání 4 až 5 akcí sleva 5 % z ceny.

Při objednání 6 až 9 akcí sleva 10 % z ceny.

Při objednání 10 a více akcí sleva 20 % z ceny.

Podmínky pronájmu fotbalového hřiště

 1. Dohoda se uzavírá mezi pronajímatelem TJ SOKOL Žabčice a nájemcem.
 2. Součástí pronájmu hřiště je i užití příslušného počtu šaten, sprchy a WC.
 3. Pronájem je nájemce povinen uhradit ihned po ukončení užívání areálu, a to hotově, pověřené osobě, dle přiloženého ceníku.
 4. Pověřenou osobou se rozumí správce areálu nebo jiná osoba pověřená výborem oddílu kopané.
 5. Pronajímatel je povinen vystavit nájemci příjmový doklad na inkasovanou částku dle schválených cen.

PARAMETRY HŘIŠTĚ

 • umělý trávník třetí generace,
 • typ povrchu - MEGA GRASS,
 • rozměry – 96 x 48 metrů,
 • osvětlení - 100 luxů.

Časový harmonogram pronájmu na sobotu a neděli

 1. Termín pronájmu 8.00 – 10.30 hod.,
 2. Termín pronájmu 10.30 – 13.00 hod.,
 3. Termín pronájmu 13.00 – 15.30 hod.,
 4. Termín pronájmu 15.30 – 18.00 hod.,
 5. Termín pronájmu 18.00 – 20.00 hod.,
 6. Termín pronájmu v případě zájmu 20.00 – 22.00 hod..

Časový harmonogram pronájmu na pondělí až pátek

 1. Termín pronájmu 16.00 – 18.00 hod.,
 2. Termín pronájmu 18.00 – 20.00 hod.,
 3. Termín pronájmu 20.00 – 22.00 hod..

Po dohodě lze časové termíny upravit.

Správce fotbalového hřiště s umělým povrchem

Mgr. Rudolf Budiš

rbudis12@gmail.com

+420 602 585 230