Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Výbor Tělocvičně jednoty Sokol Žabčice zve všechny své členy na řádnou valnou hromadu, která se bude konat v sobotu 16. března 2013 ve 14:00 hodin v pohostinství „Sport“. Občerstvení zajištěno. 

PROGRAM SCHŮZE: 

 1. Zahájení

 2. Seznámení s programem valné hromady

 3. Volba volební komise

 4. Zpráva o činnosti TJ Sokol

 5. Zpráva oddílu kopané

 6. Zpráva oddílu všestrannosti

 7. Zpráva o hospodaření TJ Sokol

 8. Zpráva revizní komise

 9. Návrh výboru Sokola Žabčice

 10. Diskuse

 11. Volba výboru Sokola Žabčice

 12. Návrh fotbalového výboru

 13. Diskuse

 14. Volba fotbalového výboru

 15. Usnesení a závěr

      Občerstvení

Na Vaši účast se těší výbor TJ Sokola Žabčice.