Fotky nejmladších 2017

/album/fotky-nejmladsich-2017/img-5455-jpg/ /album/fotky-nejmladsich-2017/img-5490-jpg/ /album/fotky-nejmladsich-2017/img-5496-jpg/

Zimní turnaj mladší a starší přípravka

/album/zimni-turnaj-mladeze/img-20170114-084356-jpg/ /album/zimni-turnaj-mladeze/img-20170114-090757-hdr-jpg/ /album/zimni-turnaj-mladeze/img-20170121-094334-hdr-jpg/ /album/zimni-turnaj-mladeze/img-20170121-094512-hdr-jpg/ /album/zimni-turnaj-mladeze/img-20170121-132543-hdr-jpg/